Výcvik psů

ČLENOVÉ A ČLENSTVÍ V KLUBU
ČLENOVÉ ZKO PŇOV NA ROK 2020
     
1 Antošová Petra  
2 Bulířová Martina  
3 Hanychová Jana  
4 Haraštová Veronika  
5 Hlavatá Jindra  
6 Chlepková Sylvie  
7 Kaplanová Andrea  
8 Kaplanová Leona  
9 Kopřivová Petra  
10 Kubecová Jana   
11 Kubecová Renata  
12 Leinarová Olga  
13 Niedermirtl Robert  
14 Niedermirtlová Radka  
15 Nováková Míša  
16 Samcová Marika  
17 Skalická Lenka  
18 Skalický Jiří  
19 Tittl Karel  
20 Tittlová Lenka  
21 Tůma Tomáš  
22 Tůmová Dana  
23 Tumpachová Andrea  
24 Uriková Gabriela  
25 Zákružná Markéta  
26 Ženatá Petra  

Hanychová Eliška


 

                                   ČLENSTVÍ na r. 2020                                         

Splatnost členského příspěvky na r. 2021 do 31.12.2020

 
1. nový člen se schvaluje 1x/rok nebo po dohodě s výborem.
2. číslo účtu: 3366950389/0800 
3. v. s.: 202101
4. zpráva pro příjemce: vaše jméno a 2021

Platba zahrnuje: 

stávající člen: 500 Kč (poplatek ZKO Pňov) + 250 Kč (známka ČKS) = 750 Kč
nový člen:       500 Kč (poplatek ZKO Pňov) + 260 Kč (známka ČKS + průkazky ČKS) + kauce za brigády 500 Kč = 1.260 Kč
 
 
Výhody členství v ZKO Pňov:

- možnost samostatného tréninku (po domluvě s výcvikářem)
- zdarma kurz štěňátka, poslušnoti a kurz pro pokročilé
- zvýhodněné ceny tréninků agility, obrany, individuálů 
- přednost přihlášení na akce pořádané klubem
- zvýhodněné ceny pořádaných akcí např. zkoušky, letní výcvikový tábor, závody, semináře,...


Brigády:

- brigády na člena jsou stanovené - 4 brigády (za zkouškách, závodech, vypsaná samostatná brigáda,...)
- možnost si všechny brigády uhradit tj. 300Kč za 1 brigádu
- brigády se již nepřevádí do dalšího roku, ale hradí se
 
 
Dlouholetí lektoři nedělních kurzů 

Čestný člen - členství hrazeno klubem ZKO Pňov.

 
 


 STANOVY ZKO PŇOV
(platnost od r. 1. 1. 2018)

 

 

1) Dodržovat a řídit se stanovami Českého kynologického svazu ČR.

 

2) Zajistit včasné veterinární očkování, odčervení, antiparazitní ošetření a vést o tomto patřičné záznamy v očkovacím průkazu. Tyto doklady v případě potřeby předložit.

 

3) Řídit se pokyny instruktorů ZKO Pňov.

 

4) Dodržovat zákon na ochranu zvířat. Kupírovaní psi (uši) se nemohou zúčastnit výcviku a dalších akcí v ZKO Pňov.

 

5) Dbát na bezpečnost svojí i ostatních. Nedopustit napadení některé ze zúčastněných osob nebo vzájemné napadení psů atd. Majitel zodpovídá za škody způsobené psem.

 

6) Háravé feny nutno nahlásit výcvikáři před zahájení výcviku.

 

7) Členská schůze ZKO Pňov se svolává jednou za kalendářní rok.

 

8) Povinností člena je splnit minimálně 4 brigády vypsaných v daném roce. Pokud se převádí nesplněná brigáda do dalšího roku, do odpracování staré brigády je člen bez všech výhod mimo využívání placu. Možnost nahradit chybějící počet brigád finanční náhradou klub neumožňuje.

 

9) Každý člen složí zálohu (kauci na odpracování brigád) ve výši 500 kč. V případě nesplnění daného počtu brigád, propadá záloha ve prospěch klubu - při ukončení členství a splnění poměrné části brigád v daném roce, bude záloha vrácena.

 

10) Řádně a včas platit členské příspěvky ČKS  a ZKO a to nejpozději do 31.12. daného roku. Známky ČKS budou rozdány začátkem nového roku.

 

11) Reprezentace ZKO Pňov – na kynologických akcí (sportovní kynologie, agility) startovat za klub ZKO Pňov.

 

12) Nové členy přijímá výbor klubu.

 

13) Nečlenům není povoleno využití výcvikových prostor a pomůcek ZKO Pňov, netýká se tréninkových akcí pod dozorem výcvikáře ZKO Pňov.

 

14) O volbách na členské nebo výroční schůzi a následném usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných na schůzi, kteří mají právo volit.

 

15) Přestupek či porušení stanov ZKO Pňov členem, může po rozhodnutí výboru vyústit k vyloučení nebo pozastavení členství do následující členské schůze.

 

 

 

Příloha:

 

Bod č.1 - Výhody členství:

 

-       Bezplatná účast na nedělních kurzech

-       Možnost využívat výcvikových prostor a pomůcek ve vlastnictví ZKO Pňov i mimo výcvikové akce

-       Cenové zvýhodnění na akcích pořádané klubem ZKO Pňov viz. propozice dané akce.

-       Přednostní nahlášení členů na zkoušky, pořádané klubem ZKO Pňov, v řádném termínu, tj. nejpozději 3 týdny před
        zkouškou

-       Přednost na nahlášení tréninku agility (uvedeno u dané akce do kdy)
 

 

Bod č.2 – navíc výhody lektorů nedělních kurzů:

 

-       zdarma zkoušky NZŘ/MZŘ

-       zdarma akce pořádané klubem ZKO Pňov

-       zdarma občerstvení v kantýně (pokud má právě kurz na starosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMÉNO ČLENA AKTIVITA v ZKO FOTO

Antošová Petra

BŠO - Bonnie

agility, sportovní kynologie
 
   

Bártová Lucie

BOM - Balko Nieder Bohemia - ZZO, ZOP, BH

sportovní výcvik, agility
www.balkoniederbohemia.wbs.cz

 
Haraštová (Fidlerová) Veronika

ČSP - Riki
LA2
   

Hlavatá Jindřiška

 

   

Kaplanová Andrea

JRT -
Love, SA2
Goldie, SA2

JRT - Beeatlejuice Hradčanský bandyta
ZZO, ZOP
agility


www.beeatlejuice.wbs.cz

kantýna
Kaplanová Leona

RTW -
Greta Garbo Bohemia Rott-Box - ZOP, ZM, BH, ZPU1, ZVV1

sprotovní výcvik
www.gretagarbo.wbs.cz
 lektor pro kurz základy poslušnosti
kantýna
revizní komise ZKO Pňov
Kubecová Jana    
Kubecová Renata    
Niedermirtl Robert

figurant I. třídy


www.bergerbelge.wbs.cz
www.doberman.websnadno.cz


BOM - Crash Nieder Bohemia - BH, ZZO1, SPr1

zakladatel cvičáku v Pňově r. 2008
figurant I. třídy
předseda revizní komise ZKO Pňov
 

hostodář - evidence brigád


Niedermirtlová Radka

sportovní výcvik

BOM - Bruce Vědusk - BH, ZM, ZVV1, ZPS1, ZPO1, IPO3, SPr3
úč. CACIT 09,  úč. MČR BO 2009, 2010 - 14. místo
2x uč. VS pro MS a MR 2010, úč. CACIT 2010 - 9.místo (90,91,85).
2.m- Krajský přebor Stř. kraje dle NZŘ r. 2007.
6.m-Kraj. přebor Stř. kraje dle IPO3 (r.2012)


DOB - Serafine Halit Paša - ZZO,ZOP,ZPU1,BH, UPr2

BOM - Cranberry Nieder Bohemia -BH, ZOP, ZM, ZVV2, IPO3, SPr3, APr3

BOM - Charra ze Soutoku Sázavy - BH, SPr3, IPO2

www.bergerbelge.wbs.cz
www.doberman.websnadno.cz

zakladatel cvičáku v Pňově r. 2008
hlavní výcvikář klubu
individuál. výcvik pach. prací a poslušnosti

předseda ZKO Pňov
webmaster
 
Nováková Michaela

MIX - Čikita
 
agility: MA1, MA2 (Čikita)
sportovní výcvik: ZZO (Čikita)


AUO - Daisy 

agility: LA3
sportovní výcvik: ZZO, ZZO1, BH, ZOP
 lektor agility začátečníci
 Skalický Jiří

NO - Edmond Středohor - ZZO, ZM, ZVV1, BH, IPO-V, doživot. výběrová bonitace NO,
SPr1

sprotovní výcvik
výcvik pro pokročilé (poslušnost)
revizní komise ZKO Pňov
 

Tittl Karel

sprotovní výcvik
 
   
Tittlová Lenka

Mudi - Lexie

agility
 

Tůma Tomáš

2. místo (malá plemena)
19. ročník triatlonu  "ŽELEZNÝ PES" Sadská

http://psiskaa.webnode.cz/
 

zakladatel cvičáku v Pňově r. 2008
čestný člen

Tůmová Dana

JRT - Sába

agility: SA1, SA2, SA3,
MR ČR teriérů 2011 (agility) -  4.místo,
úč. MR ČR v agility Liberec 2012

sportovní výcvik: ZZO, ZOP

BOM - Medea Kwanah - LA2
ZZO, BH


BOM - Axis Nieder Bohemia (In memoriam)
  
agility: LA1, LA2
2.místo "součet družstva"

na MR ČR BO 2013
sportovní výcvik:
ZZO, BH, ZOP, UPr1, UPr3, ZPU - 1

http://psiskaa.webnode.cz/


zakladatel cvičáku v Pňově r. 2008
tréninky agility
školka pro štěňátka
pokladník
webmaster
fotogalerieTůmová Petra

BOM - Aiko Nieder Bohemia

agility: LA1 (splněno pro přestup do LA2)

2.místo "součet družstva"
na MR ČR BO 2013
sportovní výcvik: ZZO, BH, ZOP, IPO -VO, ZPU1, ZM, ZVV1, IPO3, UPr1, APr1

www.aiko.wbs.cz

zakladatel cvičáku v Pňově r. 2008
lektor pro kurz základy poslušnosti

Vedralová Petra

welsh springer spaniel - Jamie Merylic

sportovní kynologie - ZZO, ZZO1


 http://welshie-cz.webnode.cz/

 

Zákružná Markéta

jack russell teriér - Airin

agility

SA2